Psychologia po chińsku

Medycyna chińska w specjalny sposób patrzy na psychikę i emocje. Każdy organ ma przypisaną funkcję fizjologiczną, ale też odpowiada za określone uczucia, sposób reagowania naszej psychiki, nasze działania i percepcję rzeczywistości.

Pokrótce przedstawię wpływ poszczególnych narządów.

WĄTROBA

Ma wpływ na nasze zdolności organizacyjne i na planowanie.

Na skutek zaburzenia czynności wątroby ludzie nie umieją wyznaczyć swoich celów, żyją z dnia na dzień. Nie posiadają „siły przebicia”. Są lękliwi, niezdecydowani i łatwo poddają się wpływom innych.

Pojawiają się takie uczucia jak : frustracja, depresja, melancholia, niska samoocena

PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY

Jest źródłem umiejętności podejmowania decyzji, rozstrzygania, odwagi i inicjatywy.

Osłabienie energetyczne pęcherzyka żółciowego powoduje lękliwość, niezdecydowanie, nieumiejętność podejmowania decyzji.

Pojawiają się takie uczucia jak: gniew, złość, zazdrość, wybuchowość.

SERCE

W medycynie chińskiej serce jest siedzibą ducha SHEN. Ma on wpływ na całość aktywności umysłowych, zdolności intelektualne, świadomość, pamięć i sposób myślenia.

Zaburzenia tego obiegu objawiają się depresją, brakiem pamięci, sennością, ogólną apatią, zaburzeniami snu.

Pojawiają się takie uczucia jak: żal, żałoba, smutek.

JELITO CIENKIE

Ma wpływ na jasność myśli, zdolność oceny i osądzania zdarzeń. Pomaga odróżnić to co ważne od mniej ważnego.

Osłabienie jelita cienkiego powoduje, że w nawale obowiązków mamy problem z ustaleniem priorytetów.

Pojawiają się takie uczucia jak: żądza, chaos, histeria, pośpiech.

ŚLEDZIONA

Ma wpływ na myślenie i zdolności intelektualne.

Atrybuty sprawnie działającej śledziony to: analityczny sposób myślenia, wyobraźnia, nauka i koncentracja.

Gdy śledziona jest zaburzona możemy zaobserwować problemy z wyciąganiem właściwych wniosków, z zaobserwowanych faktów, kłopoty z wyszukaniem w pamięci tego czego się nauczyliśmy, brak koncentracji.

Pojawiają się takie uczucia jak: zamartwianie się, nadopiekuńczość.

ŻOŁĄDEK

Umożliwia zdolność elastycznego myślenia. Przyjmowanie do wiadomości argumentów.

Zaburzony żołądek powoduje trwanie przy swoich poglądach wbrew rozsądkowi. Wywołuje nadaktywność w działaniu.

Pojawiają się takie uczucia jak: obsesyjne myślenie, upór, fanatyzm.

NERKI

Są miejscem siły woli, umożliwiają realizację wybranych celów życiowych.

Zaburzone nerki powodują głęboki strach, niepewność, odczucie osamotnienie, brak wiary we własne siły.

PĘCHERZ MOCZOWY

Jest częścią obiegu czynnościowego nerek i współdziała z nimi.

Gdy pęcherz moczowy jest zaburzony pojawiają się takie uczucia jak: zazdrość, brak zaufania, zawiść.

PŁUCA

Gdy płuca są zdrowe to ”w zdrowym ciele zdrowy duch”, mamy poczucie swojej wartości.

Gdy ich praca jest zaburzona to główną emocja jest smutek.

Pojawia się duża podatność na opinie innych ludzi.

JELITO GRUBE

 To część obiegu czynnościowego płuc. Tu główną patologiczną emocją jest nieumiejętność wybaczania krzywd. Pojawia się też sztywność i zdystansowanie.

Gdy nasze narządy pracują prawidłowo, nasze emocje są harmonijne.

Kiedy choruje narząd ujawniają się negatywne emocje z nim związane.

 Kiedy długo jesteśmy pod wpływem nasilonej emocji, choruje narząd z nią powiązany. I tak lecząc chorujący narząd oddziałujemy na psychikę i odwrotnie.

Bądź na bieżąco. Zapisz się na newsletter!
Wczytywanie

Poradnia Dobrej Energii

Mgr inż Jolanta Kudera
Tutaj leczę ciało i duszę za pomocą akupunktury i dietoterapii
Jolanta Kudera - ZnanyLekarz.pl
Bądź na bieżąco:
Wczytywanie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram